Regulamentul Oficial al  Concursului desfasurat in cadrul

Campaniei “Doctore, esti un erou!”

28 octombrie 2011 – 14 decembrie 2011
(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.stirileprotv.ro)

 

Art. 1 Dispozitii generale

S.C. PRO TV S.A., cu sediul central in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 109, sect. 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/24578/1992, CUI 2835636, cont bancar IBAN : RO0061INGB0001000103098918, deschis la ING BANK, reprezentata legal prin d-nul Constantin Mocanu in calitate de Director General, si prin d-na Elena Petre in calitate de Director Executiv, in calitate de Organizator, denumita in cele ce urmeaza (“PRO TV”), adopta si aproba prezentul Regulament Oficial al concursului desfasurat in cadrul  campaniei “Doctore, esti un erou !” (“Regulamentul Oficial”, respectiv “Concursul” si “Campania”)

 

In desfasurarea si organizarea Campaniei Doctore, esti un erou !” si a Concursului desfasurat in cadrul  CampanieiDoctore, esti un erou !” PRO TV va fi sprijinita de: S.C. OMV PETROM. S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Strada Coralilor, Nr. 22 (Petrom City), Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8302/1997, cod unic de inregistrare RO1590082, avand cont nr. RO63 RZBR 0000 0600 0240 6702, deschis la Raiffeisen Bank - sucursala S.M.B., reprezentata legal prin Doamna Mariana Gheorghe, in calitate de Director General Executiv si Domnul Simon Mitchell, Director Directia Sustenabilitate:HSSE, in calitate de „Partener”denumita in continuare „OMV Petrom

Participanţii la concurs („Participantii”) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos.

PRO TV si OMV Petrom isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial urmând ca astfel de eventuale modificări să devină aplicabile numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.stirileprotv.ro.

Atat Campania Doctore, esti un erou !” cat si Concursul desfasurat in cadrul Campaniei Doctore, esti un erou !” au ca scopuri principale

  1. fidelizarea internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.stirileprotv.ro
  2. promovarea platformei Partenerului - "Acces la viata" , recompensarea medicilor prin burse de excelenta

Art. 2 Durata Concursului

Concursul va fi lansat la data de  28 octombrie 2011 si va dura pana la data de 14 decembrie 2011(ora 24.00),
.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.stirileprotv.ro  care isi au domiciliul in Romania.

Nu vor avea drept de participare angajatii, PRO TV sau au trustului MEDIAPRO cat si ai partenerului OMV Petrom, precum si rudele pana la gradul intai ale acestora.

 Participarea la Campania Doctore, esti un erou!implica acceptarea ca numele, prenumele, textele si fotografiile prezentate de participanti sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial ori de alta natura din partea Participantilor.

 

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin participarea la Concursul “Doctore, esti un erou!”, completarea datelor personale in formularul de inscriere de pe pagina de concurs si selectarea butonului „Trimite”, orice Participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a  PRO TV , persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este buna desfăşurare a Concursului.
PRO TV prelucreaza datele personale ale Participantilor in vederea organizarii Concursului, desemnarii castigatorilor si atribuirii premiilor/recompenselor, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).
Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata („Legea nr. 677/2001”), PROTV se obliga (i) să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvaluite de către Participanţi cu buna-credinţă şi cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi (ii) de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii Concursului, desemnarii castigatorilor si atribuirii premiilor/recompenselor sunt destinate utilizarii de catre PRO TV si vor fi comunicate numai partenerului OMV Petrom, cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii Concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor /recompenselor acordate in cadrul Concursului.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii Concursului,  PRO TV  nu va transfera aceste date unui alt operator. Ulterior încetării Concursului, datele personale vor fi transformate în date anonime şi (i) fie vor fi distruse, (ii) fie transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scop statistic
Comunicarea acestor date partenerului OMV Petrom se realizeaza numai in scopul informarii in privinta derularii Concursului si desemnarii castigatorilor / atribuirii premiilor/recompenselor.
Conform Legii nr. 667/2001, Participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) dreptul de opozitie (art. 15). dreptul de a se adresa instantei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.

 

Art. 5 Modul de desfasurare a Campaniei si Concursului

 

a) Faza 1: 28 octombrie 2011 – 06 decembrie 2011
Incepand din data de 28 octombrie 2011, Participantii la Campanie trebuie sa acceseze pagina speciala gazduita de site-ul www.stirileprotv.ro si sa trimita, prin completarea formularului de inscriere, o poveste adevarata despre un medic care i-a ajutat sa treaca cu bine peste o problema medicala. Inscrierile se fac pana in data de 6 decembrie 2011 (ora 24.00).
Povestile trimise de utilizatorii site-ului www.stirileprotv.ro nu vor fi postate pe pagina Campaniei automat, ele vor fi analizate de catre echipa redactionala a site-ului, cazurile prezentate urmand a fi verificata veridicitatea informatiilor furnizate, prin metode jurnalistice. Povestile care in urma  analizei s-au dovedit a fi adevarate vor fi publicate in pagina speciala „Doctore, esti un erou!”.
Cele mai interesante 10 cazuri in acceptiunea Organizatorului PRO TV vor fi transformate si in materiale video ce vor fi prezentate in cadrul Stirilor Pro TV.  Aceste 10 povesti vor intra intr-o competitie separata, incepand cu data de 7 decembrie 2011, competitie in urma careia vor fi selectati si premiati castigatorii.
.
 
a) Faza 2: 7 decembrie 2011 – 14 decembrie 2011

In perioada 7-14 decembrie 2011, userii site-ului www.stirileprotv.ro sunt invitati sa acceseze sectiunea erou.stirileprotv.ro, sa completeze formularul de inscriere si sa voteze unul din cele 10 cazuri selectionate in etapa anterioara.
Toti userii care vor completa formularul de inscriere si vor participa la votarea unuia dintre cele 10 cazuri finaliste intra automat intr-un concurs ce are ca premiu un voucher in valoare de 2.100 lei, voucher in baza caruia userul desemnat castigator beneficiaza de un set de analize medicale pentru el si familia lui.

        .

Art. 6 Recompense
            In cadrul acestei campanii se ofera castigatorilor doua categorii de recompense (premii), atat de catre Partener, cat si de catre Organizator, astfel:
A. Partenerul acestei campanii – SC OMV PETROM SA – va acorda celor mai votate 3 (trei) cazuri de medici, contravaloarea unui numar de 3 (trei) burse de specializare, dupa cum urmeaza:
- o bursa de specializare in valoare de 10.000 Euro (plus TVA) pentru medicul clasat pe locul 1
- o bursa de specializare in valoare de 8.000 Euro (plus TVA) pentru medicul clasat pe locul 2
- o bursa de specializare in valoare de 5.000 Euro (plus TVA) pentru medicul clasat pe locul 3

Contravaloarea celor 3 burse de specializare mai sus mentionate va fi suportata si se va acorda de catre partenerul campaniei, OMV Petrom, in baza unui acord scris ( i.e. sponsorizare) incheiat de OMV Petrom cu fiecare dintre cei 3 (trei) medici castigatori in parte. Suma mentionata va fi virata in contul medicului castigator in conditiile stabilite prin acordul respectiv, si va fi utilizata exclusiv in scopul si in conditiile stabilite prin respectivul acord. In cazul in care suma mentionata nu este folosita in conditiile stabilite prin respectivul acord, medicul castigator va fi obligat sa restituie suma respectiva catre SC OMV PETROM SA.

B. Organizatorul campaniei – SC PRO TV SA – va  acorda unuia dintre userii care participa la votarea celor mai buni medici (potrivit  mecanismului prezentat la Art.5 si Art. 7) un voucher in valoare de 2.100 lei, in baza caruia castigatorul va beneficia de un set de analize medicale atat pentru acesta cat si pentru familia sa.

Castigatorii isi vor ridica premiile de la sediul Pro TV din  Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, Bucuresti.  

Forma recompenselor nu va putea fi schimbata cu contravaloarea acestora in bani sau alte produse ori servicii.

Recompensarea castigatorilor se va face de catre un reprezentant al Organizatorului PRO TV impreuna cu un reprezentant al partenerului OMV Petrom. .

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor se va face astfel:

7.1 - Desemnarea celor 3 medici castigatori, se face prin cumularea voturilor acordate de useri cu cele ale unui juriu format dintr-un reprezentant al OMV Petrom . si un redactor al Stirilor ProTV, astfel incat in functie de numarul cel mai mare de voturi cumulate se va desemna castigatorii. Cei 3 castigatori vor fi anuntati pe site-ul www.stirileprotv.ro in data de 24 decembrie 2011.

 7.2 - Castigatorul voucherului desemnat din randul user-ilor, va fi desemnat dupa formula n(n+1)/2, unde „n” reprezinta numarul total de persoane inscrise in Concurs si este anuntat pe site-ul www.stirileprotv.ro in data de 17 decembrie 2011.

In cazul in care Participantul desemnat castigator a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat, el este descalificat si se alege alt castigator, dupa formula mentionata mai sus.

Administratorii site-ului www.stirileprotv.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a încercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul

7.3 Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.stirileprotv.ro si contactati prin email sau telefonic de catre Organizatorul Campaniei/Concursului.
 
7.4 Castigatorul voucherului va primi premiul numai pe baza prezentarii cartii de identitate.

7.5 Nici Organizatorul si nici partenerul OMV Petrom nu au nicio responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului.

7.6  Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat Organizatorului o copie dupa actul de identitate. In caz contar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al Concursului mentionat in Regulamentul Oficial la Art. 5 si in prezentul Art. 7.
7.7 Concursul poate fi anulat în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii PRO TV si/sau OMV Petrom, din motive independente de voinţa lor, de a continua prezentul Concurs, fără ca prin aceasta să se nasca vreun drept de despăgubire. În situaţia în care Concursul va fi anulat, PRO TV se obligă să aducă la cunoştinţa Participanţilor acest fapt în cel mai scurt timp posibil.


Art. 8 Responsabilitatea

Atat organizatorul concursului PRO TV cat si partenerul OMV Petrom  nu au nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti.
             Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Atat organizatorul concursului PRO TV cat si partenerul OMV Petrom  nu au obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Partenerul OMV Petrom va suporta doar contravaloarea celor 3 burse de specializare mai sus mentionate.

 

Art.9 Taxe si impozite
Organizatorul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat  in conditiile prevazute la art.6 litera B) din prezentul Regulament, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.
Organizatorul nu are nicio responsabilitate fiscala cu privire la recompensele acordate in cadrul acestei campanii de catre partenerul OMV Petrom  
Partenerul acestei campanii are obligatia sa respecte prevederile legislatiei fiscale in vigoare aplicabile mijloacelor financiare acordate in baza contractelor de sponsorizare incheiate cu cei mai votati 3 medici, conform art. 6 litera A) din prezentul Regulament

 

Art. 10 Publicarea Regulamentului Oficial

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.stirileprotv.ro  incepand cu data de 28 octombrie 2011.
Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial.


Art. 11 Litigii

Prezentul Regulament Oficial este supus legii române. In cazul unor litigii aparute intre ProTV  si Participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al Organizatorului.

Prezentul Regulament Oficial intră în vigoare la data semnării sale de către Părţile implicate (i.e. PRO TV si OMV Petrom) şi este valabil pe toată durata de desfăşurare a Campaniei Doctore, esti un erou !” si a Concursului desfasurat in cadrul  CampanieiDoctore, esti un erou !”, până la decernarea burselor/ premiului către câştigători.